Loggor_klimatkompens.jpg
  • Loggor_klimatkompens.jpg
  • Klimatkomp_bild_3.jpg
  • Klimatkomp_bild_.jpg
  • Klimatkomp_bild_4.jpg
  • skog_1.jpg
  • skog_2.jpg

Klimatkompensera dina trycksaker!

Många bäckar små är den enkla tanken bakom vårt erbjudande om klimatkompensation av dina trycksaker. Kompensationen räknas fram utifrån de totala koldioxidutsläppen från produktion och transport för det papper du valt. På detta enkla sätt har du dragit ett extra strå till stacken för att motverka växthuseffekten på vår planet.

Klimatkompensationen går oavkortat till Plan Vivos projekt i Mocambique, närmare bestämt till de bönder som bor i kommunen N'hambita som utgör buffertzon till nationalparken Gorongosa. Projektet är främst inriktat på trädplantering och skötsel av odlings- och skogsområdet.

Skogen har en mycket viktig roll för klimatet genom att den tar upp en stor del av all den koldioxid som släpps ut i atmosfären. En av orsakerna till växthuseffekten är den avskogning som pågår i stora delar av tredje världen. Genom att plantera träd i ett av världens fattigaste länder bidrar du inte endast till att öka upptaget av koldioxid globalt, utan även till att utveckla en hållbar livsstil, höja levnadsstandarden och säkra den biologiska mångfalden lokalt.

Som bevis för att vi klimatkompenserar får en symbol användas på trycksaker som produceras på klimatkompenserat papper. Denna symbol får tryckas i svart, negativ samt en grön färg i valfri storlek (se bild till vänster). Ta kontakt med Siw hos oss så lägger hon in symbolen på lämpligt ställe på om ni vill använda er av symbolen på era trycksaker som trycks av oss.