vindkraftverk.jpg
  • vindkraftverk.jpg
  • vattenfall.jpg
  • isberg.jpg
  • hav_solnegang.jpg
  • sad.jpg
  • gras.jpg

Miljö

Vi arbetar kontinuerligt med strävan att:

• Producera med ständigt minskad miljöpåverkan med bibehållen kvalitet. Vi har exempelvis ökat den mer miljövänliga digitala produktionen.

• Minimera förbrukningen av råvaror och energi per producerad enhet.

• Välja mer miljövänliga råvaror och söka nya miljömässigt hållbara alternativ utöver lagstiftningens minimikrav.

• Bedriva ett seriöst miljöarbete tillsammans med våra leverantörer och kunder samt erbjuda våra kunder en miljömässig produktion, exempelvis klimatkompensation.

• Bevaka den tekniska utvecklingen för att vid investeringar uppnå miljömässigt goda lösningar, vilket vår nya digitalpress är ett resultat av.

• Arbeta för en god arbetsmiljö där inga medarbetare blir skadade eller sjuka samt utbilda och uppmuntra alla medarbetare till att aktivt delta i arbetet med miljöförbättringar.